Specifický vysokoškolský výzkum prováděný studenty představuje přímé propojení vědecké a výzkumné činnosti fakulty se vzdělávací činností, posiluje postavení studentů ve výzkumu a otevírá další možnosti vědeckého působení studentů v rámci jejich vzdělávání na FVHE. Pro vědeckou a výzkumnou činnost studentů získává FVHE prostředky specifického vysokoškolského výzkumu, které jsou přidělovány na základě ohodnocení výkonu jednotlivých vysokých škol.
Cílem grantů poskytovaných Interní grantové agentury VETUNI (IGA) je stimulace a posílení tvůrčí vědecké práce na univerzitě institucionální podporou kvalitních projektů především badatelského charakteru, které budou vytvářet předpoklady pro další rozvoj vědy a výzkumu a je určena zejména začínajícím akademickým pracovníkům VETUNI a jejím studentům.

Přehled projektů FVHE:Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT