Specifický vysokoškolský výzkum prováděný studenty představuje přímé propojení vědecké a výzkumné činnosti fakulty se vzdělávací činností, posiluje postavení studentů ve výzkumu a otevírá další možnosti vědeckého působení studentů v rámci jejich vzdělávání na FVHE. Pro vědeckou a výzkumnou činnost studentů získává FVHE prostředky specifického vysokoškolského výzkumu, které jsou přidělovány na základě ohodnocení výkonu jednotlivých vysokých škol.
Cílem grantů poskytovaných Interní grantové agentury VFU Brno (IGA) Brno je stimulace a posílení tvůrčí vědecké práce na univerzitě institucionální podporou kvalitních projektů především badatelského charakteru, které budou vytvářet předpoklady pro další rozvoj vědy a výzkumu a je určena zejména začínajícím akademickým pracovníkům VFU Brno a jejím studentům.

Přehled projektů FVHE:Proč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT