Výzkum na Fakultě veterinární hygieny a ekologie je organizován v sekcích a realizován na jednotlivých sekcích a ústavech fakulty. Vědecko-výzkumná tvůrčí činnosti fakulty je zaměřena především do oblasti veterinárního lékařství a veterinární hygieny.

Fakulta veterinární hygieny a ekologie realizuje tvůrčí činnost z vlastních prostředků (prostředky institucionální podpory výzkumným organizacím, prostředky specifického výzkumu), dále řešením grantů grantových agentur (zejména Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy; Grantové agentury České republiky; Národní agentury zemědělského výzkumu, Agentury pro zdravotnický výzkum ČR (dříve Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví; Ministerstva vnitra a Technologické agentury České republiky) a dále z prostředků smluvního výzkumu se zadávajícími organizacemi, institucemi a podniky.

FVHE využívá k vědecké a výzkumné činnosti prostředky institucionální podpory výzkumným organizacím (institucionální výzkum), které získává na základě výše počtu bodů za uznatelné výstupy podle metodiky Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Hlavními směry jsou chemie potravin, mikrobiologie potravin a hygiena a technologie mléka a mléčných výrobků, masa a masných výrobků, dále analýza potravin, hodnocení struktury potravin a kvality potravin rostlinného původu. Výzkum je směřován také do oblasti falšování potravin, surovin a pokrmů živočišného a rostlinného původu.

Tvůrčí činnost fakulty je rovněž směřována do oblasti veterinární a potravinářské legislativy. Dále na simulaci procesů zatěžujících obvyklé podmínky chovu zvířat a jsou sledovány dopady těchto změněných podmínek na parametry zdraví, pohody a užitkovosti zvířat, dále do oblasti toxikologických účinků některých látek využívaných pro produkci surovin živočišného a rostlinného původu a jejich vliv na zdraví a užitkovost hospodářských zvířat, zvířat volně žijících i zvířat zájmových.

Mezi priority institucionální výzkumné činnosti na FVHE stanovené v rámci Interní tvůrčí agentura VFU Brno (ITA) náleží problematika chorob volně žijících zvířat, problematika ochrany zvířat, welfare a etologie včetně působení stresorů a toxinů na zvířata a problematika zdravotní nezávadnosti, hygieny a kvality potravin.

Vědecké laboratoře na jednotlivých ústavech jsou vybaveny moderní přístrojovou technikou, takže snesou plné srovnání s obdobnými pracovišti u nás i v zahraničí. Dosažené výsledky jsou na základě toho věrohodné, standardní a srovnatelné.

Zpráva proděkana FVHE pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy:

  • Věda a výzkum v roce 2019 - přehled (Materiály: Věda a výzkum FVHE 2019)
  • Věda a výzkum v roce 2018 - přehled (Materiály: Věda a výzkum FVHE 2018)
  • Věda a výzkum v roce 2017 - přehled (Materiály: Věda a výzkum FVHE 2017)
  • Věda a výzkum v roce 2016 - přehled (Materiály: Věda a výzkum FVHE 2016)
  • Věda a výzkum v roce 2015 - přehled (Materiály: Věda a výzkum FVHE 2015)
  • Věda a výzkum v roce 2014 - přehled (Materiály: Věda a výzkum FVHE 2014)
  • Věda a výzkum v roce 2013 - přehled (Materiály: Věda a výzkum FVHE 2013)

Výzkumná činnost na jednotlivých ústavech:

Sekce biologie, ekologie, chorob volně žijících zvířat, zvěře, ryb a včel

Sekce chovu a ochrany zvířat a veřejného veterinárního lékařství

Sekce hygieny a technologie potravinProč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT