Výzkum na Fakultě veterinární hygieny a ekologie je organizován v sekcích a realizován na jednotlivých sekcích a ústavech fakulty. Vědecko-výzkumná tvůrčí činnosti fakulty je zaměřena především do oblasti veterinárního lékařství a veterinární hygieny.

Fakulta veterinární hygieny a ekologie realizuje tvůrčí činnost z vlastních prostředků (prostředky institucionální podpory výzkumným organizacím, prostředky specifického výzkumu), dále řešením grantů grantových agentur (zejména Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy; Grantové agentury České republiky; Národní agentury zemědělského výzkumu, Agentury pro zdravotnický výzkum ČR (dříve Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví; Ministerstva vnitra a Technologické agentury České republiky) a dále z prostředků smluvního výzkumu se zadávajícími organizacemi, institucemi a podniky.

FVHE využívá k vědecké a výzkumné činnosti prostředky institucionální podpory výzkumným organizacím (institucionální výzkum), které získává na základě výše počtu bodů za uznatelné výstupy podle metodiky Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Hlavními směry jsou chemie potravin, mikrobiologie potravin a hygiena a technologie mléka a mléčných výrobků, masa a masných výrobků, dále analýza potravin, hodnocení struktury potravin a kvality potravin rostlinného původu. Výzkum je směřován také do oblasti falšování potravin, surovin a pokrmů živočišného a rostlinného původu.

Tvůrčí činnost fakulty je rovněž směřována do oblasti veterinární a potravinářské legislativy. Dále na simulaci procesů zatěžujících obvyklé podmínky chovu zvířat a jsou sledovány dopady těchto změněných podmínek na parametry zdraví, pohody a užitkovosti zvířat, dále do oblasti toxikologických účinků některých látek využívaných pro produkci surovin živočišného a rostlinného původu a jejich vliv na zdraví a užitkovost hospodářských zvířat, zvířat volně žijících i zvířat zájmových.

Mezi priority institucionální výzkumné činnosti na FVHE stanovené v rámci Interní tvůrčí agentura VFU Brno (ITA) náleží problematika chorob volně žijících zvířat, problematika ochrany zvířat, welfare a etologie včetně působení stresorů a toxinů na zvířata a problematika zdravotní nezávadnosti, hygieny a kvality potravin.

Vědecké laboratoře na jednotlivých ústavech jsou vybaveny moderní přístrojovou technikou, takže snesou plné srovnání s obdobnými pracovišti u nás i v zahraničí. Dosažené výsledky jsou na základě toho věrohodné, standardní a srovnatelné.

Zpráva proděkana FVHE pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy:

  • Věda a výzkum v roce 2019 - přehled (Materiály: Věda a výzkum FVHE 2019)
  • Věda a výzkum v roce 2018 - přehled (Materiály: Věda a výzkum FVHE 2018)
  • Věda a výzkum v roce 2017 - přehled (Materiály: Věda a výzkum FVHE 2017)
  • Věda a výzkum v roce 2016 - přehled (Materiály: Věda a výzkum FVHE 2016)
  • Věda a výzkum v roce 2015 - přehled (Materiály: Věda a výzkum FVHE 2015)
  • Věda a výzkum v roce 2014 - přehled (Materiály: Věda a výzkum FVHE 2014)
  • Věda a výzkum v roce 2013 - přehled (Materiály: Věda a výzkum FVHE 2013)

Výzkumná činnost na jednotlivých ústavech:

Sekce biologie, ekologie, chorob volně žijících zvířat, zvěře, ryb a včel

Sekce chovu a ochrany zvířat a veřejného veterinárního lékařství

Sekce hygieny a technologie potravinPerfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT