Vědecká a výzkumná činnost

Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární univerzity Brno uskutečňuje vědeckou a výzkumnou činnost a dále činnost odbornou veterinární a hygienickou. Zaměření výzkumu fakulty je zejména v oblasti veterinární hygieny a ekologie, bezpečnosti a kvality potravin, ochrany zvířat a welfare a nezávadnosti a kvality potravin v gastronomii.
Personálně je výzkum na fakultě zabezpečován akademickými pracovníky jednotlivých ústavů, řízen přednosty ústavů a vedoucími sekcí, v rámci výzkumných grantů a projektů je řízen odpovědným koordinátorem a administrativně je v rámci fakulty koordinován proděkanem pro vědu a výzkum.

K financování vědeckovýzkumné činnosti slouží institucionální prostředky přidělované univerzitou na fakultu a dále finance z účelových prostředků státního rozpočtu (granty a projekty) a konečně prostředky specifikovaného výzkumu, které jsou využívány na podporu výzkumné činnosti ve spojení s činností studentů. Významný vědecký potenciál jednotlivých ústavů fakulty, který se podílí na tvorbě a prezentaci výsledků vědy, výzkumu a vývoje, tvoří akademičtí pracovníci spolu s doktorandy.

Vědecké laboratoře na jednotlivých ústavech jsou vybaveny moderní přístrojovou technikou především z poslední doby, takže snesou plné srovnání s obdobnými pracovišti u nás i v zahraničí. Dosažené výsledky jsou na základě toho věrohodné, standardní a srovnatelné.

Realizace výzkumu a vývoje je nezbytnou podmínkou pro hodnocení nejen edukační, ale i celkové tvůrčí činnosti fakulty, které jsou základními předpoklady uznání kreditu a postavení FVHE v rámci evropského systému veterinárního vzdělávání.Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT