Granty a projekty (GAČR, NAZV, MŠMT, NPV)

Fakulta veterinární hygieny a ekologie realizuje tvůrčí činnost řešením grantů grantových agentur (zejména Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy; Grantové agentury České republiky; Národní agentury zemědělského výzkumu, Agentury pro zdravotnický výzkum ČR (dříve Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví; Ministerstva vnitra a Technologické agentury České republiky).

Získávání prostředků na základě tvůrčí činnosti fakulty, zejména z velkých výzkumných projektů, grantů národních grantových agentur, je významnou prioritou, která vede k rozšiřování a zkvalitňování vědecké, výzkumné, inovační a další tvůrčí činnost na fakultě v oblastech veterinární hygieny a ekologie, ochrany zvířat a welfare, bezpečnosti a kvality potravin a zdravotní nezávadnosti a kvality potravin v gastronomii směřující k úspěšnému získávání, řešení a zakončování projektů s uplatnitelnými výstupy a kvalitní tvůrčí činností naplňováním podmínek pro výzkumné fakulty.

Přehled řešených projektů na FVHE v jednotlivých letech:

  • Granty a výzkumné projekty FVHE v roce 2019 (Materiály: Granty a výzkumné projekty FVHE v roce 2019) vložit pdf
  • Granty a výzkumné projekty FVHE v roce 2018 (Materiály: Granty a výzkumné projekty FVHE v roce 2018)  vložit pdf
  • Granty a výzkumné projekty FVHE v roce 2017 (Materiály: Granty a výzkumné projekty FVHE v roce 2017)vložit pdf

ZAPOJENÍ FVHE DO STŘEDOEVROPSKÉHO TECHNOLOGICKÉHO INSTITUTU CEITEC

FVHE je zapojena do výzkumu CEITEC, který je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií, jehož hlavním posláním je vybudování významného evropského centra vědy a vzdělanosti. Jedná se o projekt, který patří mezi 7 nejprestižnějších projektů v Evropě.
Koordinátorem výzkumného programu na VETUNI je prof. MVDr. RNDr., Petr Hořín, CSc. Na půdě univerzity je vytvořeno 6 výzkumných skupin, z nichž na dvou se podílí pracovníci FVHE:

  • RG-7-2 Molekulární bakteriologie (prof. MVDr. Ivan Literák ,CSc.)
  • RG-7-4 Bezpečnost potravin (prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.) – skupina je zaměřena především na analýzu a prevenci šíření zoonotických patogenů v potravinovém řetězci

Zapojení FVHE do projektu přináší univerzitě špičkové přístroje a podstatnou část vědeckého kreditu univerzity.

Vědecká a výzkumná spolupráce, projekty smluvního výzkumu a z jiných zdrojů

Spolupráce FVHE s praxí spočívá v rozšiřování spolupráce s institucemi, organizacemi a podniky a dalšími subjekty, které působí v oblasti veterinární hygieny a ekologie, ochrany zvířat a welfare, bezpečnosti a kvality potravin, zdravotní nezávadnosti a kvality potravin v gastronomii, a to zejména s těmi, které pozitivně ovlivňují další směřování vzdělávání studentů, výzkumu a odborné činnosti v oborech působení fakulty a u nichž rovněž nachází uplatnění absolventi fakulty.
Ústavy FVHE získávají prostředky na výzkum také v rámci tzv. smluvního výzkumu vykonávaného pro instituce, podniky nebo další subjekty.

Příklady spolupráce FVHE a jiných organizací:

 Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT