Ověření autenticity medu pomocí analýzy pylových zrn.

Projekt QK1920344 řešen za podpory ministerstva zemědělství.

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je vypracovat metodiku pro průkaz autentického medu a položit základy klastrování medu dle botanického původu a geografické lokality v rámci ČR. Průkaz bude založený na hodnocení více parametrů medu (pylová analýza, analýza sacharidů včetně jejich izotopové charakteristiky, analýza těkavých látek a fyzikálně-chemické parametry). Pro účely státní kontroly bude vytvořen software s obrazovou analýzou pylových zrn, součástí budou naměřená data, na základě, kterých bude prováděná klasifikace medu do zvolených skupin. Software bude otevřený pro další vkládání dat s cílem pokračovat v upřesňování databáze českých medů. Výsledků projektu bude dosaženo nejpozději do konce trvání projektu. Do dvou let od skončení projektu, budou výsledky postupně implementovány u uživatelů.

 

Partneři:

  • Veterinární univerzita Brno – Fakulta veterinární hygieny a ekologie
  • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – Fakulta potravinářské a biochemické technologie
  • Vysoké učení technické v Brně
  • Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.

 

Projektové workshopy:

 

 

FOTOGALERIEPerfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT