Pedagogická, vědecko-výzkumná, případně další činnost se uskutečňuje v sekcích na ústavech fakulty a v účelových zařízeních fakulty. Sekci řídí vedoucí sekce. Ústav řídí přednosta ústavu. Přednostu ústavu zastupuje zástupce přednosty ústavu. Na ústavech působí profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti a ostatní pracovníci. Ústavy se člení na oddělení.

Sekce biologie, ekologie, chorob volně žijících zvířat, zvěře ryb a včel

  • Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat 2150
  • Ústav ekologie a chorob zoozvířat, zvěře, ryb a včel 2190

Sekce chovu a ochrany zvířat a veřejného veterinárního lékařství

  • Ústav ochrany a welfare zvířat a veřejného veterinárního lékařství 2410
  • Ústav chovu zvířat, výživy zvířat a biochemie2420

Sekce hygieny a technologie potravin

  • Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu 2210
  • Ústav hygieny a technologie potravin živočišného původu a gastronomie2360


Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT