Magisterský studijní program VETERINÁRNÍ HYGIENA A EKOLOGIE

          Bezpečnost krmiv (PVP)           Preklinická praxe v chovu - zájmová zvířata
          Biochemie I           Rigorózní práce (PVP SRZ)
          Biochemie II           Výživa zvířat I
          Botanika           Výživa zvířat II
          Chov zájmových zvířat (VP)           Zemědělská produkce
          Preklinická praxe v chovu - potravinová zvířata           Zootechnika

 

Bakalářský studijní program VETERINÁRNÍ OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

          Bakalářská práce III-IV           Produkce surovin živočišného původu
          Bezpečnost krmiv (PVP)           Chov potravinových zvířat
          Fyziologie potravinových zvířat           Označování a evidence zvířat
          Praxe v chovu potravinových zvířat           Výživa potravinových zvířat

 

Bakalářský studijní program BEZPEČNOST A KVALITA POTRAVIN

          Biochemie potravin a biochemické laboratorní metody           Produkce surovin živočišného původu
          Produkce surovin rostlinného původu           

 

Bakalářský studijní program ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST A KVALITA POTRAVIN V GASTRONOMII

          Antinutriční látky v krmivech a potravinách (PVP)           Produkce potravinových surovin rostlinného původu
          Biochemie potravin (PVP)           Produkce potravinových surovin živočišného původu
          Chov potravinových zvířat           Výživa potravinových zvířat

 

Bakalářský studijní program OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE

          Bakalářská práce I-IV           Výživa zvířat
          Fyziologie zvířat           Zacházení s hospodářskými zvířaty (PVP)
          Chov zvířat           

 

Navazující magisterský studijní program OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE

          Diplomová práce I-IV           Poruchy zdraví z výživy zvířat

Doktorský studijní program CHOV ZVÍŘAT, VÝŽIVA ZVÍŘAT A BIOCHEMIE

          Fyziologie zvířat ve vědě a výzkumu (PVP)           Výživa zvířat ve vědě a výzkumu
          Chov zvířat ve vědě a výzkumu           

 

Doktorský studijní program VEŘEJNÉ A SOUDNÍ VETERINÁŘSTVÍ A TOXIKOLOGIE

          Farmakologie ve vědě a výzkumu (PVP)           Toxikologie ve vědě a výzkumu

 

Doktorský studijní program VETERINÁRNÍ BIOCHEMIE, CHEMIE A BIOFYZIKA

          Veterinární biochemie           

 

Doktorský studijní program VÝŽIVA, DIETETIKA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A HYGIENA VEGETÁBILIÍ

          Veterinární biochemie           Výživa zvířat

 

Doktorský studijní program VEŘEJNÉ VETERINÁŘSTVÍ A OCHRANA ZVÍŘAT

          Výživa zvířat           

 

Doktorský studijní program CHOROBY VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT A ZVÍŘAT ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD

          Výživa a dietetika zvířat           

 

Doktorský studijní program VETERINÁRNÍ TOXIKOLOGIE A TOXIKOLOGIE POTRAVIN

          Výživa zvířat           Výživa zvířat

 

Magisterský studijní program VETERINÁRNÍ LÉKAŘSTVÍ

          Biochemie I           Veterinární dieteika (PVP)
          Biochemie II           Výživa zvířat I
          Botanika           Výživa zvířat II
          Chov zájmových zvířat           Zemědělská produkce
          Preklinická praxe v chovu - hospodářská zvířata           Zootechnika
          Preklinická praxe v chovu - zájmová zvířata           

 

Bakalářský studijní program VETERINÁRNÍ ASISTENCE

          Chov zvířat           Výživa zvířat
          Plemena zvířat (PVP)           

 Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT