2420 - Ústav chovu zvířat, výživy zvířat a biochemie

Vědeckovýzkumná činnost Ústavu chovu zvířat, výživy zvířat a biochemie je rozčleněna dle zaměření jednotlivých oddělení ústavu, oddělení chovu a výživy zvířat a oddělení biochemie.

Ústav 2420 disponuje akreditovaným uživatelským zařízením pro provádění pokusů na zvířatech.

 

 

Z důvodu rekonstrukce budovy č. 15 pracovníci přestěhováni:

budova 19 "naproti bud. 15" - (prof. Ing. Eva Straková, Ph.D., Sára Gerlichová, Zdeněk Trnečka)
budova SIC (24) - Děkanát FVHE (Bc. Jana Bukovská)
budova 12 - přízemí (Mgr. Ing. Ludmila Křížová, Ph.D.,  Mgr. Kateřina Sedláková, Ph.D., Ing. Martina Kosťuková, Ph.D., MVDr. et MVDr. Viola Zentrichová), 1. p (prof. Ing. David Zapletal, Ph.D., MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D.)
budova 15 - Laboratoř výživy
budova 25 - (Ing. Lucie Všetičková, Ph.D.), 
budova 31 - (MVDr. Lenka Rozsypalová)
budova 32 - (doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.,  doc. MVDr. Alena Pechová, CSc., Laboratoř biochemie)

 

 


Organizační struktura Ústavu chovu zvířat, výživy zvířat a biochemie

Přednosta ústavu

doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.

Zástupce přednosty ústavu:

prof. Ing. David Zapletal, Ph.D.

Sekretariát

Bc. Jana Bukovská

 

Zaměstnanci:

Profesoři

 • prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.
 • prof. Ing. David Zapletal, Ph.D.

Docenti

 • doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.
 • doc. MVDr. Alena Pechová, CSc.

Odborní asistenti

 • Mgr. Ing. Ludmila Křížová, Ph.D.
 • Mgr. Lucie Polcarová, Ph.D.
 • Mgr. Kateřina Sedláková, Ph.D.
 • MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D.
 • Ing. Martina Kosťuková, Ph.D.
 • Ing. Lucie Všetičková, Ph.D.

Asistenti

 • MVDr. et MVDr. Viola Zentrichová
 • MVDr. Denisa Medková
 • MVDr. Lenka Rozsypalová

Studenti doktorských studijních programů

prezenční forma:

 

kombinovaná forma:

 • MVDr. Martin Kutlvašr
 • MVDr. et MVDr. Viola Zentrichová

Laboratoř ústavu

 • Sabina Joklová
 • Mgr. Iveta Aleksová
 • Veronika Viznerová
 • Jana Behančínová
 • Jana Šímová

Pokusná stáj

 • Sára Gerlichová
 • Zdeněk Trnečka

Ostatní pracovníci

 • Kalyna Hvozdak
 • Iva Přikrylová

 

Nabízíme možnost laboratorního hodnocení krmiva - více informací naleznete ZDE

 

Webmaster ústavních stránek: Bc. Jana BukovskáPerfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT