Z důvodu rekonstrukce budovy č. 15 pracovníci přestěhováni:

budova 19 "naproti bud. 15" - (prof. Straková)
budova SIC (24) - Děkanát FVHE (H. Šírová)
budova 14 - 1. p. (Mgr. Křížová, Mgr. Sedláková, MVDr. Tšponová, prof. Zapletal, Mgr. Jakešová, MVDr. Šimek, Laboratoř výživy a zootechniky)
budova 25 - (Ing. Všetičková)
budova 32 - (doc. Dobšíková, doc. Pechová, MVDr. Hostovský, Mgr. Pešková, Laboratoř biochemie)

Vědeckovýzkumná činnost Ústavu chovu zvířat, výživy zvířat a biochemie je rozčleněna dle zaměření jednotlivých oddělení ústavu, oddělení chovu a výživy zvířat a oddělení biochemie. Ústav 2420 disponuje akreditovaným uživatelským zařízením pro provádění pokusů na zvířatech.

Vědeckovýzkumná činnost oddělení chovu zvířat a výživy zvířat

 Je směřována do oblasti hodnocení vlivů působících na kvalitu živočišné produkce v zemědělské prvovýrobě, zejména s ohledem na vliv genotypů u hospodářských zvířat. Rovněž se zabývá vlivy vnějšího prostředí na organismus zvířete vzhledem k jeho produkci, reprodukci a zdravotnímu stavu, více viz Výzkum.

Vědeckovýzkumná činnost oddělení biochemie

 Je směřována do oblasti laboratorní diagnostiky intravitálních ukazatelů pohody a stresové zátěže zvířat, biochemických ukazatelů oxidativního stresu a hodnocení zdravotní nezávadnosti (bezpečnosti) a jakosti potravin a surovin živočišného původu, více viz výzkum.


Organizační struktura Ústavu chovu zvířat, výživy zvířat a biochemie

Přednosta ústavu

doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.

Zástupce přednosty ústavu:

MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.

Sekretariát

Hana Šírová

Ústav je aktuálně členěn na:

 • oddělení chovu a výživy zvířat, vedoucí oddělení: doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.
 • oddělení biochemie, vedoucí oddělení: MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.

Zaměstnanci:

Profesoři

 • prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.
 • prof. Ing. David Zapletal, Ph.D.

Docenti

 • doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.
 • doc. MVDr. Alena Pechová, CSc.

Odborní asistenti

 • MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.
 • Mgr. Petra Jakešová, Ph.D.
 • Mgr. Ing. Ludmila Křížová, Ph.D.
 • Mgr. Lucie Polcarová, Ph.D.
 • Mgr. Kateřina Sedláková, Ph.D.
 • MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D.
 • MVDr. Jana Tšponová, Ph.D.
 • Ing. Lucie Všetičková, Ph.D.

Asistenti

 • Mgr. Lucie Pešková
 • MVDr. et MVDr. Viola Zentrichová

Studenti doktorských studijních programů

prezenční forma:

 • MVDr. Nikola Hodkovicová
 • Mgr. Lucie Pešková
 • MVDr. Ivana Timová
 • MVDr. et MVDr. Viola Zentrichová

kombinovaná forma:

 • MVDr. Martin Kutlvašr

přerušeno

 • MVDr. Milada Holasová

Laboratoř ústavu

 • Sabina Adámková
 • Mgr. Iveta Aleksová
 • Irena Egerová
 • Markéta Kalvodová
 • Anežka Marinčová
 • Jana Šímová

Pokusná stáj

 • Marie Straková
 • Jan Straka

Ostatní pracovníci

 • Dobromila Jozefčáková

Webmaster ústavních stránek: Mgr. Lucie PeškováProč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT