Ústav chovu zvířat, výživy zvířat a biochemie sídlí v budově č. 15.


Organizační struktura ústavu v akademickém roce 2023/2024

   Přednosta ústavu:    doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.
   Tel.:   +420 54156 2784
   Email: dobsikovar@vfu.cz
   
   Zástupce přednosty ústavu:    prof. Ing. David Zapletal, Ph.D.
   Tel.:   +420 54156 2676
   Email: zapletald@vfu.cz
   
   Sekretariát:    Bc. Jana Bukovská
   Tel.:   +420 54156 2675
   Email: bukovskaj@vfu.cz

 

Zaměstnanci

   Akademičtí pracovníci
   Profesoři    Docenti
   prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.    doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.
   prof. Ing. David Zapletal, Ph.D.    
   
   Odborní asistenti    Asistenti
   Ing. Martina Kosťuková, Ph.D.    MVDr. Denisa Medková
   MVDr. Petra Borská, Ph.D.    MVDr. Lenka Rozsypalová
   Mgr. Lucie Polcarová, Ph.D.    Mgr. Veronika Šimková
   Mgr. Kateřina Sedláková, Ph.D.    MVDr. Jana Uřičářová
   MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D.    MVDr. Klára Adamcová
   Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D.    
       
   Neakademičtí pracovníci
   Laboranti    Sekterářka
   Mgr. Iveta Aleksová    Bc. Jana Bukovská
   Jana Behančínová    Pokusná stáj
   Sabina Joklová    Sára Gerlichová
   Jana Šímová    Zdeněk Trnečka
   Nela Koutná   
       Ostatní pracovníci 
       Kalyna Hvozdak
       Iva Přikrylová

 

Studenti doktorských studijních programů

   Prezenční forma    Kombinovaná forma
 1. ročník 
   4. ročník
   MVDr. Klára Adamcová
   MVDr. Martin Kutlvašr
       
      
       

 

Nabízíme možnost laboratorního hodnocení krmiva - více informací naleznete ZDE

 

Webmaster ústavních stránek: Bc. Jana BukovskáPerfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT