Ústav se mimo jiné podílí na zabezpečení:

Konference studentské vědecké odborné činnosti (pravidelně každý rok od roku 2008, prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc., Mgr. Barbora Havelková, Ph.D.)

Zaměření: Podpora rozvoje vědeckovýzkumné a tvůrčí aktivity studentů všech bakalářských a magisterských studijních programů a zvyšování úrovně závěrečných prací studentů (bakalářské, diplomové, rigorózní) v oborech veterinární hygieny, veterinární ekologie, ochrana zvířat a welfare, bezpečnost a kvalita potravin a veterinární aspekty gastronomie.

Příspěvky obsahující výsledky vědecko-výzkumné a tvůrčí aktivity z oblasti bezpečnost a kvalita potravin jsou současně zařazeny do soutěže „Studenti pro kvalitu potravin“ organizované Potravinářskou komorou ČR.

Organizátorem konference je Ústav ekologie a chorob zoozvířat,  zvěře, ryb a včel.Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT