Nově vzniklý Ústav hygieny a technologie potravin živočišného původu a gastronomie, je označen číslem 2360 a sídlí v pavilonu prof. Lenfelda a Hökla, budově č. 12 a 13. Je složen ze tří oddělení: Hygiena a technologie mléka a mléčných výrobků,  Hygiena a technologie masa a masných výrobků a Gastronomie. 

Na činnosti ústavu se podílí nejen kmenoví zaměstnanci, ale i pracovníci kooperujících vědeckých pracovišť a studenti magisterského a postgraduálního studia.

Přednosta ústavu

Doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.
Tel :  +420 541 562 713
E-mail: bursovas@vfu.czProč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT