NAZV Ministerstva zemědělství ČR - Ověření autenticity medu pomocí analýzy pylových zrn (QK1920344).

V roce 2019 byl na Ústavu hygieny a technologie potravin rostlinného původu zahájeno řešení projektu „Ověření autenticity medu pomocí analýzy pylových zrn“ (Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025, ZEMĚ) jehož cílem je vytvoření softwaru pro obrazovou analýzu pylových zrn, který bude také sloužit jako atlas českých medů. Spoluřešiteli projektu je VŠCHT v Praze, VUT v Brně a výzkumný ústav včelařský.

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo vypracovat metodiku pro průkaz autentického medu a položit základy klastrování medu dle botanického původu a geografické lokality v rámci ČR. Průkaz autenticity byl založený na hodnocení více parametrů medu (pylová analýza, analýza sacharidů včetně jejich izotopové charakteristiky, analýza těkavých látek a fyzikálně-chemické parametry). Dílčím cílem bylo vytvořit software pro účely státní kontroly. Navržený software a aplikace umožňují obrazové zpracování dat a provádět klasifikaci medů do zvolených skupin.  Software je otevřený pro další vkládání dat s cílem pokračovat v zpřesňování databáze českých medů. Výsledků projektu bylo dosaženo do konce trvání projektu. Do dvou let od skončení projektu budou výsledky postupně implementovány do laboratorní kontroly medu.

 

Partneři:

  • Veterinární univerzita Brno – Fakulta veterinární hygieny a ekologie
  • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – Fakulta potravinářské a biochemické technologie
  • Vysoké učení technické v Brně
  • Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.

 

Projektové workshopy:

 

Dosažené výstupy:

 Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT