NAZV Ministerstva zemědělství ČR - Ověření autenticity medu pomocí analýzy pylových zrn (QK1920344).

V roce 2019 byl na Ústavu hygieny a technologie potravin rostlinného původu zahájeno řešení projektu „Ověření autenticity medu pomocí analýzy pylových zrn“ (Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025, ZEMĚ) jehož cílem je vytvoření softwaru pro obrazovou analýzu pylových zrn, který bude také sloužit jako atlas českých medů. Spoluřešiteli projektu je VŠCHT v Praze, VUT v Brně a výzkumný ústav včelařský.Proč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT